OMM Consultancy

Operations & Maintenance Management

OPERATIONS & MAINTENANCE MANAGEMENT

OMM Consultancy is een onafhankelijk adviesbureau gericht op competentie-management bij bedrijven met ervaring in verschillende sectoren (automotive, chemie, voeding, bouw,....). Wij richten ons op het verwerven en vergroten van competenties zowel op gebied van organisatie als op gebied van personeel.
Op maat van de wensen en behoeften van de klant wordt een actieplan samengesteld om de geplande doelstellingen te verwezenlijken. Heeft u voor een kortere of voor een langere periode nood aan extra ondersteuning en of advies; neem dan contact op met OMM Consultancy.

Wij zijn beschikbaar voor projecten, (lean)management, coaching, advies & trainigen. Dit zowel in productieomgevingen, serviceomgevingen als specifiek voor onderhoudsdiensten.

People - Proces - Product

Wij bieden een partnership aan om samen groei te realiseren. Bij deze activiteiten staat people management centraal. Het doel is om samen te streven naar een efficiƫnte en doeltreffende manier om de bedrijfsdoelen te behalen.
Bezoek zeker onze website www.omm-consultancy.com voor meer informatie.
Neem vrijblijvend contact met ons op via het contactformulier of via mail.

Maintenance

Van curratief , preventief onderhoud overgaan naar predictief onderhoud. Onderhoudsmanagement is voor bedrijven die technische installaties (assets) beheren van cruciaal onderdeel van de gehele bedrijfsvoering.

Shutdown/Restart

Het welslagen van een goed uitgevoerde en geplande shutdown heeft grote invloed op operationele resultaten en performantie van het bedrijf. Het beheersen en beheren van een shut-down is een vak apart waarin we u doorheen leiden.

Project

Met onze helicopterview zorgen we ervoor dat alle facetten van het project of Turn Around meegenomen worden. We maken uw processen en projecten inzichtelijk, controleerbaar en beheersbaar.We zorgen ervoor dat het project binnenbudget op de geplande termijnen tot een goed einde komen.

People

Van curratief , preventief onderhoud overgaan naar predictief onderhoud. Onderhoudsmanagement is voor bedrijven die technische installaties (assets) beheren van cruciaal onderdeel van de gehele bedrijfsvoering.

Production

Productiemanagement houdt zich bezig met het ontwerpen en besturen van systemen waarin goederen en/of diensten worden voortgebracht. Voor elk type situatie zal een andere invulling van productiemanagement nodig zijn.

Lean

Lean Management is een methode waarmee u continu verbeteringen en daaruit voortkomende kostenbesparingen aan het licht kunt brengen, in kleine beheersbare stappen. De methode heeft zichzelf inmiddels al bewezen bij toonaangevende multinationals.

About us

Door de jarenlange ervaring als maintenance en people manager, door de aanvullende opleidingen op gebied van Asset Maintenace Management zijn wij de gesprekspartner bij uitstek op alle niveau's -van operatoren tot driectieleden- binnen uw organisatie.

What we do

Key Service Areas are: Project Management - Operational Management - Maintenance Management - Asset management consultancy - Asset optimisation - Maintenance Engineering - Asset Maintenance Management

How we work

Een project start voornamelijk met luisteren. Wij luisteren naar onze klanten om zo hun noden en wensen te bepalen. Bij de uiteindelijke uitvoering of nog samenwerking laten wij de klant zelf bepalen in welke mate zij hier al dan niet constante inbreng in wensen. Een project kan bijgevolg volledig autonoom uitvoering krijgen door ons en/of bij regelmaat een bijsturing vereisen door de klant. Dit natuurlijk rechtstreeks afhankelijk van de uit te voeren taak, project Missie en visie dienen verder uitgewerkt te worden tot een strategisch plan. Een actieplan, om met de beschikbare middelen de voorgenomen doelstellingen te verwezenlijken als antwoord of anticipatie op de invloeden van de omgeving.

Referenties