AVG GDPR

Vanaf 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking.

Deze verordening is van toepassing op de relatie tussen u en OMM Consultancy omdat OMM Consultancy op basis van onze samenwerking en op basis van uw opdrachten persoonsgegevens verwerkt. Wij vinden uw privacy als (potentiële) opdrachtgever belangrijk en willen daarom transparantie bieden over welke persoonsgegevens OMM Consultancy verwerkt, bij welke werkzaamheden wij ons beroepen op een verwerkersverantwoordelijke en op welke wijze uw persoonsgegevens worden beschermd.

Bekijk onze gewijzigde Algemene Voorwaarden waarin de privacyverklaring is opgenomen

Boekhoukundig zijn wij verplicht uw gegevens bij te houden voor minimaal 7 jaar. Inzage van deze kan u verkrijgen na aanvraag via mail.

Verder respecteren wij uw keuze waarbij u kan opteren om contact te blijven houden met OMM Conslutancy of u kan het contact verbreken. Uiteraard hopen wij  een positief vervolg te mogen breien aan onze relatie.

Wij gaan , zonder uw tegenbericht binnen 14 dagen, uit van uw akkoord met de privacyvoorwaarden omschreven in onze vernieuwde Algemene Voorwaarden.

 

Met hoogachting