Coaching

Change Management

Change management is een benadering tot overgang van individuele mensen, teams en organiasties naar een gewenst niveau, gedrag.“Verandering is de enige constante binnen organisaties.” Verbeterprogramma's, efficiëntieslagen, kostenreducties, kwaliteitstrajecten, cultuurverandering, klantgerichter organiseren... initiatieven genoeg! Wie heeft er niet mee te maken? Verandermanagement is dan ook bij uitstek een thema dat voor iedere professional relevant is.

Managerial Coaching

Managerial coaching is a system that provides training and mentoring to employees. More specifically, it is leadership training for future managers. Behind the concept of managerial coaching is the idea that managers are facilitators, teachers and coaches. They are supposed to inspire and energize individuals they coach. By so doing, the people being trained are able to realize their potential

Ervaringsgerichte Coaching

De coaching omvat denken, voelen, willen en doen.
Je stopt niet bij inzicht of motivatie. We gaan door tot je resultaat kan zien en voelen.
We doen het samen: ik ben facilitator en jij geeft aan wat je wilt, en hoe ver of hoe snel je kan gaan.

Efficiëntie Verbetering

Op welke wijze kunnen de uitvoerende werkzaamheden efficiënter en effectiever worden uitgevoerd? Hoe kunnen processen constant dezelfde kwaliteit opleveren? Hoe kan dat allemaal terwijl tegelijkertijd ook de klanttevredenheid verbetert?! Dus kosten daling en toch een hogere klanttevredenheid! Dat zijn de vragen waar het management - het management team - voor staat, samen met alle afdelingshoofden en teamleiders. De directie bepaalt de strategie, het management doet het werk en zorgt voor de prestaties. We kunnen u hierbij helpen.

OEE Analyse & verbetering

OEE analysis starts with Plant Operating Time; the amount of time your facility is open and available for equipment operation.From Plant Operating Time, you subtract a category of time called Planned Shut Down, which includes all events that should be excluded from efficiency analysis because there was no intention of running production (e.g. breaks, lunch, scheduled maintenance, or periods where there is nothing to produce). The remaining available time is your Planned Production Time.
OEE begins with Planned Production Time and scrutinizes efficiency and productivity losses that occur, with the goal of reducing or eliminating these losses. There are three general categories of loss to consider - Down Time Loss, Speed Loss and Quality Loss.

Maintenance Engineering

Uit analyses van onder andere stilstanden een preventief beleid opstellen en uitvoeren zodat de stilstanden minimaal zijn en bijgevolg de beschikbaarheid van de machines optimaal komen. Met een procatieve blik en vooruitziende taken zo weinig mogelijk pannes en herstelling zien gebeuren door:

✓ beheer van machineonderdelen

✓ nazicht en onderhoud van machines

✓ planning en coördinatie van onderhoudsactiviteiten

✓ technische analyse van storingen en defecten

✓ verbeteringen en aanpassingen voorstellen aan machines en installaties

✓ ontwerpen van oplossingen en opstellen van specificaties voor nieuwe machines

✓ realisatie van nieuwe installaties binnen de planning en het budget

Proces Verbetering

Heel wat organisaties zijn bezig met het verbeteren van hun interne processen en werking. Hoewel significante verbeteringen in productiviteit, doorlooptijden en kwaliteit vooropgesteld worden, blijken de resultaten niet altijd aan de verwachtingen te beantwoorden.
Resultaten bereikt men alleen door twee dimensies in te bouwen: een strategische (de juiste dingen doen) en een operationele (de dingen goed doen).
Eens we beter zicht hebben op wat de goede dingen zijn kunnen we ons concentreren op de dingen goed doen en kunnen de weerhouden processen verder in kaart gebracht worden. Van algemeen naar bijzonder en in functie van de noden. Met de steun van de leiding en met betrokkenheid van proceseigenaar en van de procesdeskundigen. Diverse technieken en hulpmiddelen zijn hiervoor beschikbaar: van eenvoudige stroomdiagramma’s, tabellen en beschrijvingen, tot meer complexe procesmodellering en -simulatieprogramma’s waarmee diverse verbeterde en/of hertekende processen kunnen uitgeprobeerd worden. Van belang hierbij is het elimineren van zoveel mogelijk 'ballast' of niet-waarde toevoegende activiteiten uit de processen.