Management

Maintenance

Van curratief , preventief onderhoud overgaan naar predictief onderhoud.
Onderhoudsmanagement is voor bedrijven die technische installaties (assets) beheren van cruciaal onderdeel van de gehele bedrijfsvoering. Middels het managen van het onderhoud kunnen zaken als installatie beschikbaarheid, beheerskosten en de te lopen risico’s sterk worden beïnvloed. Onderhoudsmanagement is een onderdeel van life-cycle management. De levenscyclus van een asset speelt een centrale rol binnen asset management. Het doel is om voor het asset gedurende de gehele levensfase een maximale prestatie bij acceptabele risico’s en minimale kosten te realiseren. Van nieuwbouw, beheer en onderhoud tot afstoting.

Shutdown / Restart

Het welslagen van een goed uitgevoerde en geplande shutdown heeft grote invloed op operationele resultaten en performantie van het bedrijf. De noodzaak van een projectmatige aanpak bij het shut-down proces dringt zich op. Het beheersen en beheren van een shut-down is een vak apart waarin we u doorheen leiden

 

Project

Met onze helicopterview zorgen we ervoor dat alle facetten van het project of Turn Around meegenomen worden. We maken uw processen en projecten inzichtelijk, controleerbaar en beheersbaar.We zorgen ervoor dat het project binnenbudget op de geplande termijnen tot een goed einde komen.

People

Van vervanging van mensen die tijdelijk of definitief afwezig zijn tot het coachen en begeleiden van nieuwkomers in specifieke structuren en siciale vaardigheden, al dan niet met evaluatiegesprekken en evaluatie momenten

Production

Productiemanagement houdt zich bezig met het ontwerpen en besturen van systemen waarin goederen en/of diensten worden voortgebracht.Hier komen verschillende taken en activiteiten bij kijken;Voorbeelden van dergelijke taken zijn voorraadbeheer, layout-ontwerp, onderhoud, scheduling, capaciteitsmanagement en supply chain management.
Productiesituaties kunnen sterk verschillen. Voor elk type situatie zal een andere invulling van productiemanagement nodig zijn.

 

Lean

Door een ongunstige financiële positie zijn bedrijven vaak genoodzaakt radicale transformaties door te voeren om kosten te besparen of omzet te verhogen, zoals ontslagrondes of reorganisaties. Maar in plaats van plotseling op een ingrijpende manier te veranderen, is een structurele benadering vaak effectiever en goedkoper. Lean Management is een methode waarmee u continu verbeteringen en daaruit voortkomende kostenbesparingen aan het licht kunt brengen, in kleine beheersbare stappen. De methode heeft zichzelf inmiddels al bewezen bij toonaangevende multinationals. Steeds vaker zijn organisatieveranderingen bij zowel grote als middelgrote organisaties gebaseerd op de uitgangspunten van Lean Management.